Vă informăm că se află în plină desfășurare lucrările la proiectul inițiat de Consiliul Local Buhuși / Primăria Buhuși, intitulat „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”.

Proiectul are o valoare de 6.395.477,42 lei, iar lucrările de construcții și instalații cuprind:

  • lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopare a clădirii. Izolarea termica a fațadei – parte vitrata, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în spital, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă.
  • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum.
  • lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
  • lucrări de înlocuire a lifturilor.
  • lucrări de instalare de panouri solare.

În acest moment se lucrează la terasa de la etajul 6, decopertare, pregătire pentru izolare termică și executat suprafața care va susține panourile solare pentru apa caldă menajeră și panouri fotovoltaice.

De asemenea, se schimbă caloriferele la etajul 5 (pediatrie) și etajul 4 (secția Medicină Internă), structuri la care se montează și corpurile de iluminat led.

La subsol se lucrează la finisaje în spațiile în care s-a intervenit! În exterior se montează schelele în vederea realizării izolației termice la fațada imobilului !

Lucrările sunt în grafic. Spitalul Buhuși va avea o față nouă , va fi mai eficient din punct de vedere energetic, urmând ca fondurile rezultate din aceste economii să fie redirecționate către îmbunatățirea serviciilor medicale oferite pacienților!