Anunț privind derularea cursului gratuit de formare profesională (PDF)
ERATA la Invitație înscriere curs Îngrijitor bătrâni Bacău (WORD)

Acte necesare cursanți

  1. Copie C.I.
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat de căsătorie sau divorț (dacă este cazul)
  4. Copie după Diplomă și foaie matricolă – ultima unitate de învățământ absolvită
  5. O adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate din domeniul medico-social) – în original
  6. Aviz medical cu specificația apt curs (de la medicul de familie)