În urma examenului pentru ocuparea postului de farmacist primar din cadrul Farmaciei cu circuit închis a Spitalului Orășenesc Buhuși, a fost declarată admisă, d-na GRIGORAȘ Luana, farmacist primar.

Farmacia cu circuit închis este unitatea farmaceutică ce asigură asistenta cu medicamente de uz uman a bolnavilor internați în spitalele aflate în structura Ministerului Sănătății și a altor instituții și asociații cu rețea sanitară proprie.

Printre principalele atribuțiile ale farmacistului, care coordonează întreaga activitate a farmaciei, se regăsesc:

  • asigură prepararea, conservarea și eliberarea formulelor magistrale și oficinale;
  • asigură conservarea și eliberarea medicamentelor, precum și a celorlalte produse pe care farmacia le poate deține;
  • efectuează recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a celorlalte produse la primirea lor în farmacie;
  • participă la activitatea de farmacovigilență;
  • cooperează cu medicul în legătură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente și al prescrierii de rețete magistrale;
  • urmărește noutățile terapeutice pe plan național și international;
  • trebuie să cunoască legislația sanitară și pe cea farmaceutică în vigoare;
  • se informează asupra legislației și reglementărilor organismelor internaționale în domeniul medicamentului la care România a aderat;
  • supraveghează activitatea asistentului medical de farmacie și a cursanților școlii sanitare postliceale aflați în practică;
  • în întreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii și deontologiei profesionale.

Rolul farmacistului de spital , este unul deosebit de important în relatia cu medicii curanti si constituie un pilon important în asigurarea siguranței și satisfactiei pacientilor !