Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Baby-Sitter” (WORD)

Documente necesare înscrierii:

  1. Copia actului de identitate
  2. Copia certificatului de naştere
  3. Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)
  4. Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)
  5. Aviz medical cu specificaţia apt curs
  6. Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); in original