Buna dimineața, stimați colegi !

În data de 26 februarie 2019 a fost convocat Comitetul director al Spitalului Orășenesc Buhuși. În cadrul acestei întruniri, Comitetul director a fost informat despre întâlnirea care a avut loc în data de 25 februarie 2019  la Prefectura Iași,  întâlnire în care au fost discutate aspecte referitoare la Master-planul de servicii de sănătate pe Regiune N/E .

A fost adoptata strategia Spitalului Buhuși și măsurile care ar putea fi  luate în perioada următoare, respectiv, pentru secțiile/structurile medicale la care indicatorii nu se încadrează în media națională, fost adoptata soluția redistribuirii de paturi din acuți în cronici unde IUP (Indicele de ocupare a paturilor) și RUP (rata de utilizare a paturilor) depășesc cu mult media națională.

În zilele de 27 și 28 februarie 2019 au urmat întâlniri cu medicii șefi/coordonatori de secții/compartimente (secția Chirurgie generala din care face parte și compartimentul Ortopedie-traumatologie, compartimentul Pediatrie, secția Medicină Internă din care fac parte și compartimentele Cardiologie și Reumatologie, compartimentul Neurologie, secția Boli Infecțioase).

S-a discutat pe indicatori și  marea majoritatea a celor prezenți a fost de acord  că soluția cea mai bună o constituie redistribuirea de paturi, tot în cadrul spitalului nostru, în detrimentul pierderii acestora! Aceasta va fi și propunerea pe care reprezentanții unității sanitare o vor înainta reprezentanților Ministerului Sănătății la întâlnirea de săptămâna viitoare !

Vineri, 1 martie 2019, la ora 09,00, s-au întrunit și membrii Consiliului de Administrație, au fost discutate aceleași aspecte și a fost aprobată strategia Spitalului Buhuși și măsurile care ar putea fi  luate în perioada următoare, respectiv, pentru secțiile/structurile medicale la care indicatorii nu se încadrează în media naționala !